Obecně o Severním Irsku

Michal Jirásek 18. Duben 2012 - 21:02

Severní Irsko je jednou ze čtyř částí nynějšího Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jedinou, která se nachází mimo britský ostrov. Jeho jedinou sousední zemí je Irsko, se kterým sdílí i své dějiny a to až do roku 1922. Politickým zřízením se jedná o konstituční monarchii.

Rozloha Severního Irska je 13 843 kilometrů čtverečných, což je zhruba pětina rozlohy České republiky. K polovině roku 2010 počet obyvatel čítal podle oficiálních informací 1 799 400 lidí. Z hlediska vyznání, které hraje kvůli náboženským střetům z historického i současného hlediska významnou roli, naleží zhruba 45% obyvatel k některé z protestanských církví a zhruba 40% k církvi katolické. Hlavním městem je Belfast, v jehož metropolitní oblasti žije více než třetina obyvatel Severního Irska. Severní Irsko má určitou míru samosprávy v oblastech přenesených z centrální britské vlády.

Krajina Severního Irska

Severní Irsko bylo tradičně průmyslovou zemí vynikající například ve stavbě lodí. To však v poslední době vystřídal sektor služeb, v němž má významné místo turistický ruch.

Ze zeměpisného hlediska leží Severní Irsko v severovýchodní části irského ostrova. Na jeho území se nachází jak nížiny, tak nepříliš vysoké kopcovité oblasti (nejvyšším vrcholem je Slieve Donard s 848 m. n. m.). V centrální části leží Lough Neagh, největší sladkovodní jezero Britských ostrovů. Podnebí je mírné přímořské a často nevyzpytatelné.