Oddělení Severního Irska

Michal Jirásek 20. Duben 2012 - 21:46

Když Irsko jednostranně vyhlásilo svou nezávislost, tak ta nebyla bezprostředně uznána, neboť irská strana ani nejevila moc ochoty k jakýmkoli jiným jednáním než těm o samostatnosti. Země se tak ponořila do občanské války o nezávislost. Ta trvala až do příměří roku 1921 a během ní bylo Irsko právně rozděleno na Jižní a Severní.

V závěru roku 1922 pak byl uznán svobodný irský stát jako dominium Commonwealthu národů. Zákon, který to umožnil, ale obsahoval i možnost Severního Irska od smlouvy odstoupit. A to se po několika dnech i stalo, čímž vzniklo Severní Irsko, nezávislé na svobodném Irsku a stále součást Velké Británie.

Nástěnná malba v Severním Irsku připomínající jednu z nejznámějších bitev první světové války, bitvu na Sommě

Oddělení ani doba po něm neprobíhaly pokojně. Irská republikánská armáda (IRA) tvrdě bránila rozdělení Irska a v násilných střetech zemřelo mnoho dalších lidí. Severním Irskem nadále obcházel strach. Navíc pokračovala politika diskriminace katolíků, kterým byly stále odnímány rovné příležitosti. To vyvolávalo emigraci lidí tohoto vyznání na jih, do Irska, odkud naopak putovali lidé protestantské víry.

I přes stále trvající napětí mezi protestanty a katolíky však až na několik výjimek k velkým výbuchům násilí až do závěru 60. let nedocházelo, snad i díky období prosperity, kterým si Severní Irsko procházelo. To se však mělo změnit mezi lety 1968 a 1998, v třicetiletí, které si v angličtině vydobylo přídomek The Troubles.