Politika a společnost

Michal Jirásek 19. Duben 2012 - 9:35

Severní Irsko je oficiální součástí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho oficiální hlavou je tak britský panovník. Z historických důvodů má však Severní Irsko značně samostatné postavení s vlastní vládou, která má řadu přenesených pravomocí, byť o nejzásadnějších záležitostech stále rozhoduje centrální vláda Spojeného království.

Funkci parlamentu zastává Shromáždění Severního Irska se 108 členy. Sídlem této i dalších hlavních institucí je samozřejmě Belfast, hlavní město Severního Irska. Krom toho je ze Severního Irska voleno i 18 členů Parlamentu Spojeného království.

Severoirská společnost je do značné míry rozdělená mezi katolíky a protestanty, kteří mají jako skupiny často vyhraněné postoje v řadě důležitých otázek – protestanti jsou tradičně zastánci unie se Spojeným královstvím, zatímco katolíci si žádají samostatnost, a tak mezi těmito skupinami často vznikají různé třenice, v minulosti i velmi tragické. Zajímavostí pak je, že občané Severního Irska mají právo mít dvojí, tj. i irské, občanství.

V ulicích měst se nacházejí nesčetné umělecké připomínky napětí

Severní Irsko se svým 1,8 milionem obyvatel (k polovině roku 2010) je zemí s poměrně nízkým zastoupením imigrantů ze vzdálenějších zemí - ze sčítání lidu vychází, že celých 91 % obyvatel se v Severním Irsku narodilo a velká část těch zbývajících pochází ze zbytku Spojeného království či Irska.

Co je pro Severní Irsko důležité, 45% obyvatel se hlásí k některé z protestantských církví a 40% k církvi katolické. Oficiálními jazyky pak jsou angličtina, irština a ulsterská skotština.