Rané dějiny Irska do středověku

Michal Jirásek 19. Duben 2012 - 22:08

Ostrovní země Irska nikdy nebyly zrovna poklidnou krajinou, ale její dějiny provázely menší či větší bouře, které si často s jeho obyvateli doslova pohrávaly. Pokud mluvíme o Severním Irsku, pak až v podstatě do první poloviny 20. století míníme vlastně historii celého Irska, neboť severní hrabství později tvořící Severní Irsko nebyla v dávné historii nějak osamostatněna od dění na celém ostrově.

První stopy po lidském osídlení Irska pocházejí z doby okolo roku 8000 př. n. l., kdy na ostrov přišly první komunity lovců-sběračů, později následované dalšími vlnami osadníků. S této doby a z pravěkých dějin nezůstalo mnoho zachováno, zmiňme však prehistorický monument Newgrange ležící na východě dnešního samostatného Irska. V období krátce před přelomem letopočtu začaly do Irska pronikat i keltské kmeny, které daly základ později převládající keltské kultuře.

Irsko na počátku našeho letopočtu bylo zemí malých království a divokých obyvatel, kteří podnikali loupežné výpravy na území bohatnoucí římské provincie na Britském ostrově. Počátek velké změny přišel s příchodem křesťanských misionářů, z nichž první byl podle legend roku 432 svatý Patrik. Ze směsice tradiční keltské a rychle se prosazující křesťanské kultury pak vznikla na počátku 7. století svébytná směsice obou vlivů.

Historické stavba na pobřeží Severního Irska

Další zvrat přišel s rokem 795 a prvním nájezdem Vikingů. Ti se časem začali na ostrově usazovat a mezi nejznámější osady, které založili, patří Dublin, dnešní hlavní město Irska. Na rozdíl od sousední Británie se ale Vikingům nikdy nepodařilo přemoci neustálý odpor místního obyvatelstva a získat nad ostrovem jakoukoli větší kontrolu. Nicméně nedaleko už se rýsoval další protivník toužící vládnout této ostrovní zemi.