Svatý Patrik

Michal Jirásek 11. Červen 2012 - 16:30

Svatý Patrik je patronem Irska a jedním z nejznámějších svatých dnešní doby – a to zejména kvůli kouzlu irské kultury, se kterou je nerozdělitelně spojen. Pokud pomineme moderní kulturní přídavky vztahující se k jeho jménu a podíváme se na jeho život, zjistíme, že ho mnohé spojovalo i s územím, které je dnes Severním Irskem.

Neznáme přesné datum narození svatého Patrika, nejčastěji udávaným je rok 387, což v souvislosti s rokem jeho smrti 493 vyvolává jisté pochyby, ale ty ponechme historikům. Jisté je, že se narodil někde v severní části římské provincie Británie do bohaté rodiny výběrčího daní. Z pohodlného života byl však v šestnácti letech vytržen a unesen do Irska, kde žil šest let jako otrok, než se mu podařilo utéct zpět.

Irská krajina

Tvrdí se, že právě svoboda v něm utužila víru a Patrik se rozhodl dát na církevní dráhu. Odešel studovat do Francie, kde byl vysvěcen na kněze a během několika let se stal biskupem. Patrik však neměl být spojován s pohodlným životem, ale se svým návratem do pohanského Irska, které byl rozhodnut obrátit na pravou víru.

Cestoval tedy po celém Irsku a neohroženě konvertoval jeho divoké pohanské obyvatele ke křesťanství. Nakonec roku 445 ustanovil jako centrum mladé irské křesťanské církve Armagh, který dnes leží právě v Severním Irsku a kde stojí katedrála osudem spojená s původním Patrikovým kamenným kostelem. Toto místo nebylo zvoleno náhodou, ale ve spojitosti se starobylým centrem pohanského náboženství Navan Fort, ležícím jen několik kilometrů západním směrem.

Patrik zemřel roku 493 a věří se, že jeho tělo bylo pohřbeno u katedrály Down v Downpatricku (v původním smyslu toto jméno znamenalo Patrikova pevnost), městě nyní patřícím Severnímu Irsku. V dnešní době se tak 17. března, v den jeho smrti, slaví den svatého Patrika. Zajímavostí jistě je, že Patrik nebyl nikdy oficiálně svatořečen papežem, protože za jeho časů bylo svatořečení zcela regionální záležitostí jednotlivých diecézí a oblastí.