Symboly

Michal Jirásek 19. Duben 2012 - 10:18

Severní Irsko, ač nikdy samostatná země, má řadu symbolů, které odrážejí jeho společnost. Lze na nich rozeznat i rozkol mezi katolíky a protestanty, jak každá ze skupin přirozeně tíhne k vlastnímu souboru symbolů.

Oficiální vlajkou Severního Irska je samozřejmě vlajka Spojeného království, často pak doprovázená praporem Ulsteru. Tyto dvě vlají na domech příznivců koruny, zatímco republikáni dávají své přesvědčení na odiv vlajkou Irska. Objevují se ale i další vlajky, z nichž za zmínku stojí Vlajka svatého Patrika, rudý šikmý kříž na bílém poli, která je historickou vlajkou celého Irska, ještě z dob nadvlády Spojeného království.

Vlajka Spojeného království

Prapor Ulsteru

Vlajka Republiky Irsko

Vlajka svatého Patrika

Hymnou je oficiální "God Save the Queen ", ačkoli například na hrách Commonwealthu se místo ní pro Severní Irsko používá "Londonderry Air ". Krom těchto dvou patří ale k Severnímu Irsku i řada dalších písní.

Sudy v návštěvnickém centru továrny Guinness

Symbolem Shromáždění Severního Irska, obdoby parlamentu a nositele řady samosprávných pravomocí, je modře kvetoucí len, obecně považovaný v jinak rozpolceném Severním Irsku za neutrální symbol, který vychází z textilního průmyslu majícího v Irsku historicky silné postavení.

Pro samotné Severní Irsko se používá řada neoficiálních označení od "Okupovaných šesti hrabství " na straně republikánů po prostý "Ulster " u royalistů. Těchto termínů je opravdu velké množství a stejně jako mnohé další symboly i ony odrážejí osobní postoje jejich uživatelů k situaci Severního Irska.

Pro svět pak Severní Irsko většinou znamená pivo, whisky, brambory a ovce – což jsou vskutku věci, na které více či méně často narazíte a které i historicky hrají velkou roli. Pokud však pohlédnete hlouběji, zjistíte, že Severní Irsko má v sobě mnohem víc, než jen symboly.