Obecně

Geografie a klima

Pobřežní útesy
Pobřeží
Michal Jirásek 19. Duben 2012 - 9:32

Severní Irsko leží v severovýchodní části ostrova Irsko, součásti Britských ostrovů. Tato oblast byla během dob ledových pod ledovcovou pokrývkou, což významně zformovalo krajinný ráz Severního Irska.

Středobodem celé země je ale z geografického hlediska jednoznačně Lough Neagh, s takřka 400 kilometry čtverečnými největší sladkovodní jezero na Britských ostrovech (je zhruba osminásobně tak rozlehlé jako největší vodní plocha České republiky, vodní nádrž Lipno). Zajímavostí jezera je jeho poměrně malá hloubka, která má v průměru okolo 9 metrů, s maximem 25 metrů.

Obecně o Severním Irsku

Krajina Severního Irska
Michal Jirásek 18. Duben 2012 - 21:02

Severní Irsko je jednou ze čtyř částí nynějšího Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jedinou, která se nachází mimo britský ostrov. Jeho jedinou sousední zemí je Irsko, se kterým sdílí i své dějiny a to až do roku 1922. Politickým zřízením se jedná o konstituční monarchii.

Stránky