Život

Život obyvatel Severního Irska je pestrou směsicí vlivů Velké Británie a Irska. Přestože může být v mnohém nám podobný, má několik rysů, které mohou být pro našince překvapující a zajímavé.

O životě v Severním Irsku:Ulice Derry